Jag vet att det är länge sen jag skrev första delen  av denna berättelse, men om det finns någon som vill läsa det så kommer det nu.

För att göra det enkelt vilket jag gillar så kan man tänka sig att scapula (eller skulderbladet) ligger som en lös benplatta som rör sig över bröstkorgen. Beroende på vilka rörelser du bestämmer dig för att göra så följer scapula med. På scapula sitter det fast muskler som bestämmer i vilken riktning rörelsen ska ske. BildBild

Det finns möjligheter till stora rörelseuttag men om man inte använder sin fulla rörlighet så stelnar kroppen till. På kliniken ser jag ofta patienter med smärta ifrån nacke, skuldra eller axel. Oftast hänger det ihop med att de har stelnat till i dessa områden och som ett symtom därpå så kommer det skador. Om man utgår från en ideal hållning  så rör sig också scapula optimalt. Den arbetande människan formas dock av sitt jobb. En del kan upprätthålla sin normala hållning och rörlighet men många stelnar till. En kontorsarbetare får ofta nackproblem eftersom nacken gärna är framskjuten. En byggnadsarbetare lyfter och arbetar med tunga saker framför kroppen. Bland dessa har jag sett många med framåtböjd bröstrygg och framskjutna axlar. Nästan alla av dem har axelproblem av impigment karaktär.

En person som ofta tränar i kajak kan få liknande problematik. Rörelsen sker i ett framåtböjt läge för ryggen, samt så sker draget i en riktning för scapula nämligen retraktion. Vid påskjutet sker protraktion. De andra rörelseriktningarna sker nästan inte alls och framförallt inte med fullt rörelseuttag. Skulderbladen tränas i samma rörelse dag efter dag, flera pass om dagen. Detta är inga problem om man samtidigt tränar en annan träning förutom paddlingen för att bibehålla sin normala rörlighet. Om det glöms bort förändras kroppens förutsättningar. Risken för skador ökar också markant.

upper crossed syndrom

Det finns många exempel på kanotister med förändrad hållning. Alla har naturligtvis inte skador men risken är större.

Kanotist som har tränat mycket.

Kanotist som har tränat mycket.

Planscherna som jag skrev om i mitt förra inlägg är ett utmärkt sätt att använda för att bibehålla sin normala rörlighet. Ett annat är min favoritövning ”Wall extension”.

Scapula är armens stabilisator som gör att den kan röra sig åt alla håll. Om rörligheten är inskränkt överbelastas andra områden t.ex. axelleden.

force_coupleDe tre viktigaste muskelgrupperna som tillsammans styr scapula. Är någon urkopplad blir dragriktningen fel och skadan kommer snart.

Mer om skuldergördeln sen.

Anders

Annonser